JAK PROPAGUJÍ MALONÁKLADOVÉ KNIHY NAKLADATELÉ? Č.1

Kniha je napsána, nechali jste si jí vydat, ale přesto máte zájem, aby o díle vědělo i více lidí, než jen kamarádi a známí. Obrátíte se na nakladatele. Má vůči vám nějaké povinnosti? Podívejme se na propagaci autora a jeho knih očima nakladatele. >>

4X MOTIV, PROČ JE KNIHA VYDANÁ SAMONÁKLADEM SEXY

Proč vydat svou knížku v malonákladovém nakladatelství a ve vlastní režii? >>
© 2013 Malonáklady.cz * web design HARPUNA graphics & multimedia